图本上海环保科技英国立博体育官网

新闻中心

Družbenaodgovornost

作者:英国立博体育官网   |   时间:2020-03-27 09:27   |   浏览:80   

英国立博体育官网DružbenaodgovornostzaMIKnisolebesedenapapirju,uresničujemojihnavečpodročjihnašegadelovanja,pravzapravpovsodtamkjerlahko.

英国立博体育官网Privsakodnevnemposlovanjusiprizadevamozapreseganjeposlovnihokvirovinzakonskihpredpisovsajželimoresničnorazumetipotrebeokolja,vkateremdelujemoinživimo.Prepričanismo,datudizvlaganjemvtrajnostnirazvojnalokalniinnacionalniravnidokazujemonašuspeh,kinamsamimposebinekoristipravveliko,čeganedelimoztistimi,kipotrebujejonašopomočinpodporo.

Donatorskainsponzorskasredstvanamenjamoskozivseletorazličniminteresnimskupinam,društvominposameznikomnahumanitarnem,športnem,kulturnemkakortudiznanstvenempodročju.Usmerjenismopredvsemvdolgoročneprojektekjerlahkodosežemotudinajboljšerezultateinpomagamovečjemuštevilupomočipotrebnih.