图本上海环保科技英国立博体育官网

新闻中心

Leesmeer

作者:英国立博体育官网   |   时间:2020-03-10 01:03   |   浏览:94   

Jumptonavigation

VanBertenJohanGeraatskregenwijdevraagomeen nieuweschuurinterichten voorhetbewarenvanaardappelen.

英国立博体育官网Wathierbijvoorhenbelangrijkwas,wasdemogelijkheidomlangertebewaren entezorgenvooreenbeterekwaliteitvandeaardappelen. Afgelopenoktober2018isdenieuwebewaarplaatsopgeleverd,naarvolletevredenheidvanGeraats.

BuitenluchtonafhankelijkkoelenIndenieuweschuurishetnu,dankzijdeuniekemechanischebewaaroplossing,mogelijkomdeaardappelenweersonafhankelijktekoelen,tedrogenentebewaren.HetresultaatisdatGeraatsnuhetgehelejaardoorzijnlosgestorteaardappelenkanbewarenondergelijkebewaaromstandigheden:zoweldetemperatuur,luchtvochtigheidalsCO2-waardeblijvenstabiel.

Deresultatenzijnindrukwekkend:totwelminderdan3%indrogingvandeaardappelen,eenlangerebewaarmogelijkheid entotwel50%lagereenergiekosten.

下一篇:立博:Leesmeer